Poslední rok a půl byl pro mnohé firmy zatěžkávající zkouškou. Nikoho by do té doby ani nenapadlo, jak rychle se mohou změnit i takové věci, které jsme považovali za neměnné a stabilní.  Všední věci se staly nevšedními a stejně tak naše jistoty byly najednou nejisté.  Běžný život takřka zmizel a kdo se nepřizpůsobil, ten velmi rychle skončil.

Nejvíce jsme změny viděli v tom, že najednou zůstávali děti doma a učili se přes obrazovky počítačů. Home-office byl najednou standard i v oborech, kde by to nikoho nenapadlo. Učitelé, lektoři, politici a mnozí další pracovali a dodnes ještě pracují z domu. Pivo a jídlo jsme si objednávali a stále ještě objednáváme u okýnka. Kdo neměl e-shop, ten ho musel velice rychle postavit.

I mezinárodní doprava se musela přizpůsobit. Nejistota v tom, jak budou či nebudou otevřené hranice, jestli stačí jen negativní test nebo bude nutná karanténa, to a mnoho dalších faktorů jsme museli vzít do úvahy i my. S každým výjezdem jsme pečlivě hlídali možná omezení v sousedních zemích, testovali jsme se a dodržovali pravidla a omezení.

Jsme rádi, že ani tyto zvýšené nároky (a s tím spojené náklady) nás nedonutily zvýšit naše ceny, a tak se Vás, našich zákazníků, tyto změny nijak nedotkly.

Tímto bychom chtěli poděkovat dlouhodobým partnerům a všem našim klientům, pro které jsme mohli přepravovat i nadále. Doufáme v ještě více šťastně najetých kilometrů a mnoho spokojených zákazníků, kteří se k nám v případě potřeby budou opakovaně vracet.

I přesto, že se k "normálnímu" stavu možná už celá společnost nikdy nevrátí, budeme i nadále uskutečňovat vnitrostátní, mezinárodní transport, stěhování a další naše služby a rádi budeme objevovat nová místa a odvádět tu nejlepší práci v oboru stěhování a autodopravy

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 376 310 067, nebo na emailovou adresu  zabka@level-cz.com. 

Těšíme se na budoucí spolupráci a přejeme Vám šťastnou cestu.