Tušíte, co vše smíte řídit s oprávněním skupiny B? Jenom auto to není. A co motorky? Víte, že určité kubatury mají svá pravidla i náležitosti? Abyste se v řidičácích vyznali, připravili jsme si pro vás kompletní manuál, po kterém už nebudete pochybovat. Tak si v tom pojďme udělat pořádek.

Řidičáky nejsou žádná velká věda, ale různá omezení, pravidla nebo výjimky mohou občas zamotat hlavu i zkušeným řidičům.

Skupina AM

Opravňuje k řízení vozidla s konstrukční rychlostí do 45 kilometrů za hodinu. U motorek ještě platí omezení objemu motoru do 50 kubických centimetrů. V případě elektromotoru do výkonu 4 kW.

Nejnižší povolený věk řidiče je 15 let.

Tento řidičák stačí i pro automobily o hmotnosti maximálně 350 kilogramů, pokud splňují omezení výkonu motoru.

Skupina A1

Opravňuje k řízení motorky i s případným postranním vozíkem. Objem spalovacího motoru musí být maximálně do 125 kubických centimetrů, jeho nejvyšší výkon 11 kW a poměr výkonu a hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg.

Musíte mít dovršeno 16 let.

Co ještě můžete řídit: vozidla skupiny AM, čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW s hmotností do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3

Skupina A2

Vozidla této skupiny musí mít omezený výkon motoru na maximálně 35 kW a poměr výkonu a hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg. Můžete mít i postranní vozík.

Věková hranice je 18 let.

Co ještě můžete řídit: vozidla skupin AM a A1

Skupina A

Jde o nejsilnější motocykly bez výkonnostního omezení.

Oprávnění můžete získat od 24 let, nebo pokud už vlastníte řidičák A2 alespoň 2 roky, stačí vám věk 20 let.

Co ještě můžete řídit: vozidla skupin AM, A1, A2, čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti do 400 kg

Skupina B1

Takzvaný malý řidičák na auto lze mít už od 17 let a řídit tak legálně čtyřkolová motorová vozidla, jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží.

Co ještě můžete řídit: vozidla AM a A1 tříkolová

Skupina B

S řidičákem skupiny B, který lze získat nejdříve v 18 letech, smíte kromě automobilů do celkové hmotnosti 3 500 kg řídit motocykly s objemem motoru do 125 kubických centimetrů a výkonu 11 kW, pokud je stroj vybaven automatickou převodovkou. Dále můžete vléci přípojné vozidlo s celkovou hmotností do 750 kg nebo řídit jízdní soupravu, pokud součet celkové hmotnosti obou vozidel nepřekročí 3,5 tuny.

Jde o nejběžnější a asi i nejužitečnější řidičské oprávnění. Právě na tento řidičák se vás asi personalista zeptá při zájmu o nástup do nové práce.

Co ještě můžete řídit: vozidla AM, A1 s automatickou převodovkou, A tříkolová (od 21 let), B1 a B78

Skupina B96

S řidičákem B96 smíte řídit jízdní soupravu složenou ze dvou vozidel, kde přípojné vozidlo převyšuje celkovou hmotnost 750 kg a součet celkových hmotností obou vozidel převyšuje 3 500 kg, avšak nepřekračuje 4 250 kg.

Hodí se, pokud chcete příležitostně vozit těžší přívěsy například při stěhování.

Co ještě můžete řídit: vozidla AM, A1 s automatickou převodovkou, A tříkolová (od 21 let), B1 a B78

Skupina B78

Řidičský průkaz B78 opravňuje k řízení motorových vozidel se samočinně ovládanou převodovkou a s nejvýše osmi místy k sezení (mimo řidiče), jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg.

S B78 smíte řídit běžná auta do 3,5 tuny, která jsou vybavena automatickou převodovkou

Co ještě můžete řídit: vozidla AM a A1 s automatickou převodovkou

Skupina B+E

Když už máte řidičák skupiny B, možná se bude hodit ještě oprávnění skupiny E. Díky ní budete moci legálně vléci za vozidlem s celkovou hmotností do 3 500 kg přívěs, jehož celková hmotnost nepřevýší také 3 500 kg.

Například tak můžete převážet jiný automobil na podvalu.

Co ještě můžete řídit: vozidla AM, A1 s automatickou převodovkou, A tříkolová (od 21 let), B1, B78+E, B78+B96 a B96

Skupina C1

Řidičský průkaz skupiny C1 opravňuje k řízení motorových vozidel s výjimkou D1 a T, jejichž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, avšak počet míst k sezení (včetně místa řidiče) nepřevyšuje 9. Za automobilem lze vléci přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Řidičák na C1 lze vlastnit od 18 let.Do skupiny C1 patří malé nákladní automobily od 3,5 tuny do 7,5 tunyDalší podmínky: vlastnictví BCo ještě můžete řídit: AM

Skupina C1+E

S tímto oprávněním lze řídit jízdní soupravy, jejichž nejvyšší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg. Souprava musí být složena z vozidla skupiny C1 a přípojného vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg.Další podmínky: vlastnictví C1Co ještě můžete řídit: AM, B+E

Skupina C

Řidičský průkaz skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel (mimo T a D1), jejichž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak počet míst k sezení (včetně místa řidiče) nepřevyšuje 9. Za automobilem lze vléci přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.Standardně si lze řidičák udělat až od 21 let, respektive od 18 let, pokud jde například o vozidla IZS, celní správy, armády, vězeňské služby, obecní policie nebo automobily nutné v rámci servisu podrobit zkušební jízdě. Výjimku na 18. rok mají též držitelé průkazu profesní způsobilosti nebo lidé v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu.Další podmínky: vlastnictví BCo ještě můžete řídit: AM, C1

Skupina C+E

S plnohodnotným „céčkem“ a „éčkem“ můžete usednout za volant jízdní soupravy složené z auta skupiny C a přípojného vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.Jedině s řidičákem C+E se stanete plnohodnotnými kamioňákyDalší podmínky: vlastnictví CCo ještě můžete řídit: AM, B+E, C1+E, D+E (pokud jste držiteli D)

Skupina D1

Autobus lze šoférovat už od 21 let, ovšem jeho délka nesmí přesáhnout osm metrů. Vůz skupiny D1 musí mít více než osm, ale nejvýše 16 míst k sezení kromě místa řidiče. Za takovým vozidlem můžete táhnout přípojného vozidlo o celkové hmotnosti maximálně 750 kg.Další podmínky: vlastnictví BCo ještě můžete řídit: AM

Skupina D1+E

Když si k D1 uděláte ještě E, zákon vám dovolí kočírovat jízdní soupravu složenou z vozidla skupiny D1 a přípojného vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

Také skupinu D1 si můžete vylepšit ještě o EDalší podmínky: vlastnictví D1Co ještě můžete řídit: AM, B+E

Skupina D

Vlastnictví řidičáku D znamená, že smíte řídit motorová vozidla určena pro přepravu osob s více než osmi místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kilogramů. Standardní věk pro získání je oprávnění je 24 let, ovšem i zde platí výjimky.K řízení plnohodnotných autobusů se dá dostat už v 21 letech, má to však pár náležitostíZa volant plnohodnotného autobusu smíte usednout už v 21 letech, pokud jde například o vozidla IZS, celní správy, armády, vězeňské služby, obecní policie nebo o automobily nutné v rámci servisu podrobit zkušební jízdě.Dále se od 21 let dostanete k „déčku“ v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud jste držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobili jste se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu.Na klasický autobus, jak ho všichni známe, potřebujete řidičák skupiny DJinak se za volant legálně dostanete až ve 23 letech. Jestli ale řídíte vozidlo linkové osobní dopravy a trasa linky nepřesahuje 50 kilometrů, tak taky můžete řídit už v 21 letech.Další podmínky: vlastnictví BCo ještě můžete řídit: AM, D1

Skupina D+E

Zkušení piloti s D+E mohou být řediteli jízdní soupravy složené z vozidla skupiny D a přípojného vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.Další podmínky: vlastnictví DCo ještě můžete řídit: AM, B+E, D1+E

Skupina T

Každý zemědělec by měl disponovat oprávněním skupiny T, které umožňuje od 17 let řídit traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.Traktor smíte legálně řídit už od 17 let, potřebujete jen řidičák skupiny T.

Tak teď už budete mít jasno, co můžete s danou skupinou řídit, případně od kolika let lze předmětné oprávnění získat. Většině z nás asi postačí klasické „béčko“, které ovšem obsahuje řadu řidičských bonusů navíc. Pokud ho ještě nemáte, radíme zahájit výcvik v autoškole co nejdříve. Je totiž možné, že se brzy změní legislativa a vy pak dostanete „papíry“ jen zkoušku.