Firma Jiří Žabka změnila svou právní formu na s.r.o., přečte si více v Informacích pro obchodní partnery.