Evropská komise zveřejnila ve středu 14. července balíček Fit for 55, který obsahuje širokou škálu návrhů, které by měly Evropskou unii přiblížit ke splnění cílů pro rok 2030, tedy snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent oproti roku 1990. Nová legislativa má také nasměrovat EU k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Balíček obsahuje celkem 13 legislativních návrhů, z nichž některé upravují již existující legislativu, zatímco jiné přinášejí zcela nový právní rámec.

Návrhy upravující již existující legislativu:

 • Revize systému emisního obchodování (EU ETS)
 • Revize nařízení o využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF)
 • Revize nařízení o sdílení úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů (ESR)
 • Změna směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED)
 • Změna směrnice o energetické účinnosti (EED)
 • Revize směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFID)

Změna nařízení stanovující výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla (Směrnice (EU) 2019/631)

Revize směrnice o zdanění energie – Zelená dohoda pro Evropu a revize směrnice

Nové legislativní návrhy

 • Nový evropský akční plán pro lesnictví
 • Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM)
 • Fond sociální politiky a klimatu (Climate Action Social Facility)
 • Návrh týkající se udržitelných pohonných hmotách v letecké dopravě (ReFuelEU Aviation)
 • Návrh „ekologizace“ námořní dopravy (FuelEU Maritime)

Podle názoru Mezinárodní unie silniční dopravy IRU i Sdružení ČESMAD Bohemia, se však Komise příliš soustředí na vozidla s nulovými emisemi a nedostatečně zohledňuje přechodné období vedoucí k tomuto cíli. Většina opatření je primárně zaměřena na podporu elektrifikace a používání vodíku, ale tyto technologie nejsou v krátkodobém horizontu připravené pro běžné použití v komerční silniční dopravě. Na druhou stranu vítáme závazné cíle pro členské státy zavést síťovou infrastrukturu pro čerpání alternativních paliv s ohledem na specifické potřeby komerční silniční dopravy a těžkých nákladních vozidel.

Silniční dopravě hrozí ovšem razantní skokové navýšení nákladů. Fit for 55 chce zavést emisní povolenky i pro silniční dopravu a to už je třetí forma penalizace spolu s příplatky za emise CO2 v sazbách za užití infrastruktury dle směrnice o Eurovignette a uvažovanou změnou zdanění energií. Připočteme-li k tomu cenu vozidel na alternativní pohony, která v současnosti běžně dosahuje trojnásobku dieselových verzí, hrozí masivní růst cen za dopravu s širokými dopady do celého hospodářství zemí EU.

Generální tajemník ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř k tomu říká: „Tím, kdo dopady balíčku Fit for 55 zaplatí, budou jednoznačně spotřebitelé. Ti si připlatí za cenu zboží. Aby nárůst cen nebyl skokový, je třeba, aby všechna opatření počítala s přechodným obdobím. Příkladem budiž využívání těžkých nákladních vozidel s pohony na LNG. Tato technologie existuje a stát už investoval i stovky milionů do plynových čerpacích stanic. V budoucnu pak počítáme s nástupem vodíku, možná elektřiny.