Po období, kdy se krize s pandemií Covid-19 nehnula z centra pozornosti, začínají být nyní důsledky brexitu ve Spojeném království zřetelněji znatelné. Zejména v logistice. Nedostatek řidičů, dodávek zboží ze zahraničí a pracovní síly, ohrožuje logistický sektor a narušuje již tak napjaté dodavatelsko-odběratelské vztahy.

Účinky rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU se začínají nepříjemně projevovat. Narušení, jako jsou zpoždění objednávek, generují nedostatek různého zboží a stlačily maloobchodní zásoby na nejnižší úroveň od roku 1983. Jinými slovy – regály některých obchodů zejí prázdnotou, čerpací benzinové stanice nemají co čerpat a lidé obecně zažívají nejistotu a frustraci.

Důvody, proč nyní brexit ovlivňuje logistický řetězec, jsou jasné. Vzhledem k tomu, že se krize s virem Covid už zmírnila a život se začíná navracet k jakž takž normálnosti, jsou nyní zřejmé skutečné efekty této nové komerční reality ovlivňující obchod mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií.

A nejen to – jsme svědky různých neplánovaných situací, kdy se okolnosti jako by spikly a vytvořily dokonalou zeď, která by byla schopna minimálně ochromit, ne-li alespoň na čas zastavit logistiku úplně. Například zablokování přístavů, lodě blokující průplavy, nedostatek kontejnerů, zdražování paliv a všech dalších energií a vstupů.

Jinými slovy, nyní je to zřejmě právě brexit, který ohrožuje obnovu po pandemii a vykresluje znepokojivý obraz pro britskou ekonomiku.

Nedostatek personálu

Zpoždění způsobují nejen obchodní překážky. Brexit vedl k poklesu počtu imigrantů, a dokonce k odchodu mnoha legálních pracovníků ze země. Pokud by to nestačilo, pandemie také zastavila výcvikové procesy potřebné k tomu, aby bylo možné lépe zajistit situaci po brexitu. To vše vedlo k nedostatku zaměstnanců, což následně ohrožuje zejména dopravu a logistiku.

Jedním konkrétním příkladem je odhadovaných 90 000 až 100 000 řidičů nákladních vozidel potřebných ve Spojeném království. Rovněž je naléhavě nedostatek zaměstnanců skladů. Tato situace vytváří začarovaný kruh zahrnující tvrdou soutěž mezi společnostmi o přilákání těchto typů zaměstnanců, což následně tlačí na růst mezd. Společnosti jako Amazon, DHL a Whistl se zaměřují na přilákání nových pracovníků, ale je to těžká práce.

Situace je ve skutečnosti tak vážná, že některé obchodní organizace vyzývají vládu, aby rozšířila rozsah výkladu brexitu tak, aby bylo snazší přijímat zahraniční zaměstnance a zachovat dynamiku produktivity.

Nedostatek dodávek

Výsledek všech těchto faktorů vedl k nedostatku produktů, který postihuje obchody s potravinami, velkoobchodní dodavatele stavebních materiálů, domácích potřeb a kancelářských strojů.

Velká obava panuje v odvětví stravování. Natolik velká, že McDonald's
byl kvůli nedostatku zásob nucen přestat ve svých obchodech ve Velké Británii podávat smoothies a jiné mléčné výrobky. Další velká franšíza pro rychlé občerstvení, KFC, byla dokonce nucena zavřít některé provozovny kvůli nedostatku její hlavní suroviny, kuřete.

Mějte na paměti, že tato situace s nedostatkem dodávek přispívá, k již tak komplikovanému scénáři, jakým je například automobilový průmysl, jehož produkci po celý rok brání nízká dostupnost elektronických součástek, jako jsou polovodiče a chipy do palubních počítačů.

Stručně řečeno, Spojené království stojí před výjimečnou výzvou, zvláště když se podíváme na blížící se vánoční kampaň, která zaznamená zvýšenou poptávku po personálu a vyšší rychlost v dodavatelském řetězci.

Krizové scénáře selhaly

Není to tak, že by negativní dopad brexitu na britský logistický sektor byl nějakým překvapením. Na to se Velká Británie připravovala dávno před odchodem z EU. Během let jednání s Evropou bylo skutečně zavedeno několik testů a mechanismů, aby se minimalizoval dopad brexitu i v těch nejhorších scénářích.

Spojené království začalo uzavírat obchody s evropskými trajektovými linkami na začátku roku 2019 s cílem zajistit výměnu zboží s Evropou a minimalizovat zpoždění na hranicích a diverzifikovat provoz do vedlejších přístavů, aby se zlepšila výkonnost a propustnost dodavatelského řetězce. Byly také provedeny nácviky provozu nákladních vozidel, aby se zlepšila výkonnost silniční sítě kolem kanálu La Manche.

Přesto ani ten nejhorší scénář nepočítal s vypuknutím pandemie, která nakonec zafungovala jako velká kouřová clona, ​​která nám dosud bránila v posouzení skutečných dopadů brexitu na logistiku.

Uvidíme, jak si s tím Velká Británie poradí.